Spaní ve školní družině

6. 6. 2017

Dne 25. 5. jsme ve školní družině uskutečnili tajný výlet spojený se spaním ve školní družině. Zúčastnila se ho všechna oddělení a počet dětí se vyšplhal na 64.

Nejmladší děti jely autobusem do Pěkova a po krátké svačince na louce za Michálkovými vyrazily nejkratší cestou na Ostaš. Po cestě zodpovídaly otázky na téma příroda. Na Ostaši v lese stavěly domečky z přírodních materiálů, které pak představily spolužákům.

Děti z druhého a třetího oddělení vyrazily na Ostaš pěšky od školy a to formou šipkované.  Cestou tedy plnily úkoly různého typu a také hrály hry.

Nejstarší děti měly trasu autobusem do České Metuje a odtud kolem Samaritánky také na Ostaš. Každý dostal knížku se zadanými úkoly, které také cestou plnily.

 Kolem páté už byli všichni u ohniště.  Každý dostal opečený párek s hořčicí či kečupem a pití. Většina měla i nějaké ty dobroty v batůžku. Po dobré večeři jsme vyrazili po skupinkách pěšky do školy.

 Děti se rozdělily do svých oddělení a připravily si ležení.  Setmělo se a byl pravý čas na stezku odvahy. Po ní následovala osobní hygiena a už tu byl vytoužený spánek.

Ráno po snídani děti odcházely v doprovodu svých rodičů domů.

Protože nám vyšlo nádherné slunečné počasí a děti při odchodu zářily  štěstím věříme, že se jim tato každoroční akce líbila.