Tajný výlet se spaním ve družině

17. 5. 2016

Jako každý rok i letos vychovatelky pro děti připravily spaní ve školní družině spojené s tajným výletem. Termín byl stanoven na 6. - 7. 5. Počasí do této doby chladné jako by chtělo dětem vše zpříjemnit. Byl nádherný slunný den, a tak se vydařila šipkovaná kolem kapliček až k Suchému Dolu přímo na jedničku.

Tam jsme si chvíli stavěli domečky. Poté následovala beseda s myslivcem panem Milanem Dědem z Velkého Poříčí. Děti se poučily jak se chovat v přirodě a proč jsou myslivci důležití. Dalším překvapením byla exkurze do VKK v Hlavňově.  Děti si prohlédly kravín, pohladily si telátka a také se zúčastnily večerního dojení. Provedla nás slečna Juřičková. A už byla další změna. Tou byl přesun k rybníku, kde už je čekala večeře- pečené párky.  Zde si chvíli zaskotačily. Potom se šlo pěšky přes Klůček do školy. Tím ovšem den neskončil. Děti ještě čekala stezka odvahy. A že přálo počasí, mohly si děti vyzkoušet svoji odvahu za tmy okolo školy. Plnily úkoly a všechny ji zvládly na jedničku, a pak už je čekala osobní hygiena a spánek. Ráno je opět vytáhlo ze spacáků sluníčko, které ozářilo celá tři oddělení. Po snídani a úklidu oddělení děti s rodiči odcházeli domů.

Zářila z nich spokojenost a radost nad zvládnutí stezky, úkolů. Pro některé to byla i první noc strávená mimo rodinu. A nám nezbývá než poděkovat panu myslivci, slečně zootechničce za přednášky, panu Řehákoví za výborně opečené párky a starším 3 dětem za pomoc při stezce odvahy. Děti z naší družiny chválíme za statečnost, skvělou náladu a slušné chování. foto