Únor ve školní družině

5. 3. 2015

V tomto období se konají karnevaly. I my jsme vyráběli masky a pozvánky na tuto akci.
Poslední dva pátky v tomto měsíci pobíhaly ve školní družině a v tělocvičně děti v maskách. Karnevalu se zúčastnilo 89 dětí ze všech třech oddělení ŠD. Dělali jsme vše, co patří k této akci: soutěžili, tancovali, skotačili.

Dne 20. 2. 2015 někteří žáci školní družiny navštívili pečovatelský dům.
Pro babičky a dědečky se zdejšího pečovatelského domu jsme připravili malé vystoupení – pohádku o loupežníku a zvířátkách, zarecitovali básně a také zazpívali písně, při kterých jsme zatančili. Než jsme se rozloučili, rozdali jsme obyvatelům domova papírové růžičky, které jsme předtím ve ŠD vyrobili. Za naše vystoupení jsme byli odměněni malými sladkostmi.
Druhý den jsme naše vystoupení zopakovali ostatním dětem ve družině.