Zdravotnický kroužek

6. 6. 2017

V letošním školním roce navštěvovalo tento kroužek pravidelně 14 dětí.

Po celý rok jsme se seznamovali se základy poskytování první pomoci. Ve středu 10. května jsme se zúčastnili Oblastního kola soutěže mladých zdravotníků v Náchodě, kde jedna hlídka obsadila 5. místo a druhá hlídka se umístila na 7. místě. Velice dobře si poradili s obvazovou technikou, ale i s tepenným krvácením, s ošetřením rány po zranění klackem nebo zapíchnutým střepem do ruky. Nechybělo ošetření bezvědomí a stabilizovaná poloha. Poslední týdny se už věnujeme úklidu obvazového materiálu, kterému předcházelo obvázání jednoho dítěte – mumie, zahráli jsme si šipkovanou, kde jsme plnili úkoly se zdravot. zaměřením, byli jsme také sbírat byliny. Věřím, že děti chodily na kroužek rády a budou ho navštěvovat i další rok.