Zdravotnický kroužek školní rok 2023/2024

24. 6. 2024

V letošním roce jsme se scházeli každé úterý. Pravidelná docházka dokazovala, že děti o získání informací i o praktické vyzkoušení poskytování první pomoci měly zájem. Za celoroční práci v kroužku byla poslední měsíc připravena exkurze RZP v Broumově, kam se s námi rozjeli i další děti z 3. A.  V pátek 7. 6. děvčata připravila prvňáčkům ze ŠD šipkovanou a večer stezku odvahy. Patří jim poděkování, bez jejich pomoci by bylo těžké organizovat tuto akci. Na rozloučenou jsme si minulý týden zahráli šipkovanou.