Zápis ze školské rady konané 7. 2. 2019

12. 3. 2019

Č. j. 2-2018/19

Přítomní: N. Dvořáková, M. Kaněrová, K. Nývlt, R. Teichmanová, J. Šulcová, K. Kuchtová, M. Kovářová, K. Šrůtková

Omluveni: J. Škop, H. Rubáčková

Program:

  1. Ohlédnutí za prvním školním pololetím
  2. Prohlídka nových učeben základní školy
  3. Akce školy ve druhém pololetí školního roku
  4. Úprava terénu před školou
  5. Odebírání obědů

1. Ohlédnutí za prvním školním pololetím

Základní školu v Polici nad Metují navštěvuje od začátku školního roku 2018/2019 celkem 473 žáků (nárůst od předchozího školního roku), mateřskou školu navštěvuje 83 dětí. Na vysvědčení v prvním pololetí prospělo 230 žáků s vyznamenáním (větší podíl žáků na prvním stupni), 5x byla udělena dvojka z chování a 2x trojka z chování (ve většině případů byla snížená známka z chování udělena kvůli neomluvené absenci).

2. Prohlídka nových učeben základní školy

Členové ŠR prošli společně školou a byly jim představeny nové učebny fyziky a chemie. Učebny jsou laděny v příjemných barevných tónech, vybaveny moderním nábytkem a nejnovějšími technologiemi potřebnými k výuce těchto předmětů. Tyto nové učebny budou zpřístupněny rodičům k nahlédnutí během třídních schůzek konaných v dubnu (16. 4. 2019).

3. Akce školy ve druhém pololetí školního roku

Během druhého školního pololetí proběhne pro žáky ZŠ v divadle přednáška o kyberšikaně (nový fenomén moderní doby – šikana prostřednictvím informačních médií). Další akce: cestopisné přednášky (v březnu – přednáška „Peru“), lyžařský výcvik pro 7. třídy, školní výlety jednotlivých tříd aj.

4. Úprava terénu před školou

Do léta by měl být dokončen projekt úpravy terénu před školou (park, zeleň), který bude sloužit jako oddychové místo pro žáky ZŠ.

5. Odebírání obědů

Žáci často vrací obědy nesnědené (zcela/částečně), dále některé děti mají obědy zaplacené, ale nevyzvednuté. Za nevyzvednutý oběd lze účtovat cenu oběda v plné výši - členové ŠR dávají na vědomí rodičům, že cena obědů, kterou rodiče žákům platí, je pouze částí z celkového objemu (cca 1/3 z celkové ceny). Přílohou zápisu přikládám sdělení ŠR k nárůstu neodebraných obědů.

 

Dne: 11. 3. 2019                                                                                           Zapsala: K. Šrůtková