Zápis ze školské rady konané 8. 12. 2022

21. 12. 2022

Zápis ze školské rady konané 8. 12. 2022 

 

Přítomni: J. Škop, J. Souček, K. Nývlt, N. Dvořáková, K. Kuchtová, K. Dundrová, J. Beran

Omluveni: K. Brátová, I. Havlíčková, M. Kovářová  


Program:

Představení nových členů, volba předsedy

Projednání výroční zprávy

Projednání školního řádu

Podnět M. Kovářové

Informace o akcích a projektech

Seznámení se záměrem obce Bezděkov nad Metují o zřízení samostatného subjektu ZŠ a MŠ

Předsedou školské rady byl počtem 6 hlasů zvolen Jaroslav Souček. Zápis z jednání bude pořizovat Jaroslav Souček a Naděžda Dvořáková.

Dotazy k výroční zprávy se týkaly RVP, ŠVP, míry autonomie školy, úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na SŠ, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, rezervního fondu. Ředitel školy zodpověděl dotazy. Výroční zpráva byla schválena počtem 6 hlasů.

JSO vznesl dotaz na úspěšnost žáků u přijímacích zkoušek na SŠ – tabulku zpracovává Petra Krejsarová

DVPP – chybí prezenční vzdělávání

Školní řád – byl konzultován se specialistou na školní právo. Členové školské rady za zřizovatele vnesly návrh, aby do řádu byl doplněn i zákaz přinášení do školy alkoholu, návykových látek a výrobků obsahujících nikotin a jeho deriváty.

Podnět M. Kovářové na přijetí preventivních opatření v 5. A ohledně bezpečnosti na sociálních sítích. Dne 8. 12. proběhl ve třídě preventivní program por. Mgr. M. Mervarta z Policie ČR.

  • Na ZŠ se řešilo zneužití Instagramu viz založení fiktivního účtu učitele.

Informace ze strany školy:

preventivní program R. Bangy Když chceš, tak to dokážeš měl mezi žáky příznivý ohlas, poděkování zřizovateli za podporu

projekt financovaný Ministerstvem kultury ČR Za horizontem ve spolupráci s Městskou knihovnou Police nad Metují a VKC Klášter Broumov, zapojená 8.A

spolupráce s knihovnou Radków, podán projekt na Euroregion Glacensis, plánujeme zapojení 8. B.

projekt Implementace KAP II – 8. a 9. ročníky navštívily Institut Paměti národa v Pardubicích, 5. ročník absolvoval ve škole program Cestování po EU realizovaný Europe Direct Hradec Králové

škola realizuje akce v rámci kariérového poradenství – návštěva ÚP v Náchodě, burzy škol, práce s Atlasem školství v hodinách pracovních činností v 9. ročníku, informování rodičů

plánujeme spolupráci s Muzeem Náchodska, zjišťujeme možnosti připomenutí židovských obyvatel města položením kamenů zmizelých (stolpersteine)

          Informace ze strany zřizovatele:

20. 1. 2023 proběhne konference o kreativním učení a vzdělávání, již v současné době probíhají semináře pro pedagogy, zjišťují se možnosti získat dotaci na dopravu žáků do kulturních institucí

informace o projektu Erasmus+, tj. stáží pedagogů v zahraničí

informace o představeních a programech Divadla Drak, diskuse o možnosti předplatného pro žáky v Klicperově divadle v Hradci Králové, o příležitostech setkání s inspirativními lidmi (umělci, řemeslníky)

proběhlo jednání s J. Školníkem v Broumově o možnosti podpory školství v regionu, diskuse o podpoře Eduzměny na Kutnohorsku. 

Informace ze strany ředitele školy a zřizovatele o záměru obce Bezděkov nad Metují samostatně zřizovat ZŠ a MŠ.


Příští setkání školské rady proběhne v 9. 2. 2023 v 15:30 v aule ZŠ.

                                                                                                         

                                                                                                          Zapsala: N. Dvořáková, J. Souček