Zápis ze školské rady konané dne 4. 1. 2018

22. 1. 2018

Č. j. 2-2017/18

Přítomní: N. Dvořáková, J. Škop, M. Kaněrová, J. Šulcová, K. Kuchtová, R. Teichmanová, H. Pohlová, H. Rubáčková, K. Šrůtková

Program:

  • Obnova učebnic a atlasů na ZŠ
  • Vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ
  • Úpravy školního a klasifikačního řádu ZŠ

1. Řediteli ZŠ a zástupcům Školské rady z řad učitelů byl vznesen dotaz na četnost obměny učebnic a atlasů na ZŠ. Podle písemného sdělení ředitele ZŠ došlo během posledních let k větší obměně učebnic. Obnova učebnic vyplývá zejména z potřeby učitelů. V současné době je na trhu široká nabídka učebnic, jejichž kvalita je bohužel nedostatečná, učebnice se rychleji opotřebovávají, nevydrží tolik, co dříve. Nízká kvalita není měřítkem nižší ceny, ceny neustále stoupají, zvláště jazykové učebnice jsou velmi drahé. Investice školy do nákupu učebnic se každoročně navyšují (od roku 2013 téměř 4násobný nárůst). Škola se zároveň snaží využívat nabídku jednoho vydavatele pro první nebo druhý stupeň. V některých předmětech, jako je např. matematika se používají učebnice staršího vydání, protože nejlépe vyhovují učivu svým obsahem (v případě zeměpisných atlasů platí výše uvedené také). Učitelé ve výuce používají interaktivní programy, které přinášejí aktuální informace.

2. Rada města informovala Školskou radu o končícím funkčním období ředitelů školských zařízení. Školská rada může dát podnět k zahájení konkurzu na ředitele ZŠ. Školská rada po svém jednání dospěla k tomuto stanovisku:

Školská rada nedoporučuje vyhlašovat konkurz na ředitele ZŠ s následujícím upřesněním:

 Celkem hlasovalo 9 členů Školské rady

    a)      vyhlásit konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Police nad Metují – 2 hlasy

    b)      nevyhlásit žádný konkurz – 5 hlasů

    c)      vyhlásit konkurz ve všech školských zařízeních v Polici n. M. (tj. ZŠ, MŠ, ZUŠ) –  2 hlasy

3.  Školská rada po projednání jednohlasně schvaluje změnu ve Školním a Klasifikačním řádu ZŠ týkajících se těchto dvou bodů:

   a) zákaz používání elektronických cigaret v době výuky a při všech akcích pořádaných školou

   b) omlouvání žáků – zákonný zástupce je povinen omluvit žáka do max. tří kalendářních dnů (písemně, telefonicky, emailem, prostřednictvím informačního systému Bakaláři nebo pomocí elektronického formuláře na webu školy). Žák dále musí nejpozději do dvou dnů po návratu do školy předložit třídnímu učiteli omluvenku v žákovské knížce.

Další setkání Školské rady proběhne 8. 3. 2018

                                                                                   Zapsala: Kateřina Šrůtková