MŠ Česká Metuje
Informace ke stávce

22. 11. 2023

Vážení rodiče,

byl jsem informován stávkovým výborem o rozhodnutí zaměstnanců připojit se k jednodenní stávce zaměstnanců škol a školských zařízení. Na základě této skutečnosti Vám oznamuji uzavření všech našich mateřských škol, základní školy, školní družiny i školní jídelny v pondělí 27.11.2023. Naprostá většina zaměstnanců se rozhodla do stávky zapojit, proto nebude možné zajistit provoz všech součástí školy.

Provoz všech součástí školy bude obnoven v úterý 28.11.2023.

Omlouvám se za případné komplikace.

Karel Nývlt, ředitel školy


Text prohlášení zaměstnanců naší organizace:

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás informovali o našem rozhodnutí připojit se ke stávce zaměstnanců škol a školských zařízení, která se uskuteční v pondělí 27. 11. 2023. Naším i Vaším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let odnesly nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se dobře uplatní. Obáváme se, že vládou navrhovaná úsporná opatření v resortu školství negativně ovlivní kvalitu vzdělávání. Jedná se zejména o tyto dopady:

  • Pokles počtu hodin věnovaných výuce
  • Omezení dělení tříd na skupiny
  • Zvyšování počtu žáků ve třídách
  • Omezování volitelných předmětů
  • Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga
  • Omezení finančních prostředků na pořizování pomůcek pro vzdělávání
  • Výrazné snížení mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky (zaměstnance školní jídelny, uklízečky a další)

Naším zájmem je, aby děti získávaly kvalitní vzdělání v moderním prostředí za využití všech prostředků odpovídajících moderním trendům. Současná plánovaná úsporná opatření však mohou citelně negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a s tím se neztotožňujeme. Proto se poprvé v historii naší školy připojujeme ke stávce zaměstnanců škol a školských zařízení.

Pevně věříme ve Vaši podporu a pochopení.

Jednodenní stávka proběhne v pondělí 27. 11. 2023.

Uzavřeny budou mateřské školy, základní škola, školní jídelna a školní družina.  

Soubory