Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod vyhlašuje výběrové řízení na 2 místa učitelek jednotřídní MŠ v České Metuji s nástupem 8/2024. Podmínkou je kvalifikace pro výkon této práce. Finanční ohodnocení dle platových tabulek. 

Další informace na telefonu 608 036 000. Své nabídky zasílejte na nyvlt@zspolice.cz do 19. 6. 2024.