2. 11. 2022

Od září naši MŠ navštěvuje 21 dětí - 10 dívek a 11 chlapců. Nově nastoupilo šest dětí. Ačkoliv dvěma dětem nebyly ani tři roky, adaptace probíhala celkem dobře. Mají totiž ve školce starší sourozence. Pracujeme s osmi předškoláky, z toho jsou dvě děti z Ukrajiny.

Celý měsíc jsme navazovali kamarádské vztahy, vytvářeli školková pravidla, zdokonalovali návyky a dovednosti v rámci hygieny, sebeobsluhy a stolování. Zahájili jsme celoroční sportovní projekt Se Sokolem do života. Se skřítkem Podzimníčkem jsme zopakovali roční období a připomněli si znaky podzimu. Pozorovali jsme změny a barvy v přírodě. Na téma „plody podzimu“ jsme tvořili, učili se nové básničky a písničky, hráli na rytmické nástroje. Také jsme se podívali na podzimní výstavu v Pellyho domech.