12. 7. 2023

Na začátku měsíce nás navštívila ČŠI, která žádné velké nedostatky neshledala. V květnu jsme se nejprve věnovali tématu – Rodina. Děti sdělovaly kolikačlenná je jejich rodina, sledovaly velikost členů. Vedly rozhovory o svých rodičích, sourozencích, prarodičích, jak doma pomáhají...Některé činnosti jsme si i prakticky vyzkoušeli – zatloukali jsme hřebíky, věšeli a skládali prádlo, učili jsme se pečovat o miminko. Ke Svátku matek jsme maminky obdarovali dárečkem – jarní kytičkou se srdíčkem.

Další část měsíce jsme si povídali o dopravě – rozlišovali jsme různé typy dopravy, seznamovali jsme se s bezpečností. Některá pravidla jsme si vyzkoušeli na školním výletě v Hradci Králové. Do Hradce jsme jeli vlakem, nejprve jsme navštívili Obří akvárium, později jsme pluli po Labi, kde si děti mohly zkusit povolání kormidelníka. Výlet se nám vydařil, bylo i bezvadné počasí!

Dne 19.5. proběhlo ve školce noční spaní, akce se účastnilo 9 dětí, pohráli jsme si na novém dětském hřišti v Bukovicích, snědli jsme pizzu a večer jsme zvládli i stezku odvahy.