15. 12. 2022

I listopadové dny našich dětí byly naplněny hrami a činnostmi, při kterých si děti zvyšovaly své znalosti o přírodě, zvířatech, rozvíjely své matematické představy hrou s početním divadélkem a i plněním jiných didaktických úkolů.

Zpívání a rytmizace nás baví, tak v listopadu jsou to písně o sv. Martinovi, o zimě.  Děti si také zahrály scénku O sv. Martinovi, na vážnou hudbu od "Comedian" Galop předvedly Martinovu jízdu na koni.

Obratnost a zdatnost si děti zvyšovaly při každodenních pohybových aktivitách, oblíbený je fotbal, florbal, míčové a pohybové hry.

Nejvíce se však těšily na výlet do Jízdárny v Hejtmánkovicích, kde se učily pečovat o poníky, odměnou byla jízda na poníkovi.  I když svatý Martin sníh nepřivezl, výlet jsme si všichni užili. Velkou radost způsobilo nalezení zlatých podkoviček. Práci se sádrovým obvazem si děti vyzkoušely při modelování podkov.

Druhá polovina listopadu se nesla v duchu příprav na Vánoční jarmark. Děti pilně připravovaly výrobky, které jsme prodávali na jarmarku. Také jsme nacvičovali pohádku O vánoční jedličce, učili jsme se koledy na vystoupení, o kterém napíšeme příště.