9. 12. 2022

Obdarování se váže k svátku sv. Martina i sv. Mikuláše. Obě tyto postavy jsme si nedávno připomněli. Na sv. Martina jsme si zahráli příběh o žebrákovi, pekli jsme martinské rohlíčky, naučili jsme se pěknou písničku, prošli jsme stezku za podkovičkami. Při čekání na Mikuláše jsme si hráli na čertíky, čertíky jsme i vyráběli. Tančili jsme a naučili se básničku pro Mikuláše. Čerta jsme se nebáli, přeskočili jsme jeho metličku. A od Mikuláše jsme dostali sladkou odměnu.