25. 3. 2024

Začátek měsíce byl věnován zimě, povídali jsme si o zimních sportech. Bohužel kvůli nedostatku sněhu jsme o sportech vedli pouze rozhovory, ve školce jsme si lyže vyzkoušeli pouze na koberci.


Další dny jsme se zaměřili na les, povídali jsme si o růstu stromů, pomocí lupy jsme pozorovali na kůře cestičky lýkožrouta. Sledovali jsme, co všechno je v okolí ze dřeva. Pozvali jsme si pana truhláře Kaněru, s kterým si každý vyrobil pro maminku dřevěný truhlík. Řada dětí si s nářadím pěkně poradila! K lesu patří zvířata, povídali jsme si, jaká zvířata můžeme v lese potkat, co dělají v zimě. Během jedné vycházky jsme se vydali ke krmelci, děti jim přinesly plné batohy dobrot.


Poslední část února jsme se chystali na karneval – tentokrát pyžamový, školku jsme si vesele vyzdobili, ale kvůli velké nemocnosti jsme museli bohužel karneval odložit. V březnu to snad už dopadne. 

Soubory