7. 12. 2022

Do naší „ partičky“ přibyli tři noví kamarádi. Protože nás navštěvovali již v srpnu, v rámci adaptace na prostředí, obešel se nástup do školky bez slziček.

Prostřednictvím her jsme se seznamovali navzájem, děti si vybarvovaly obrázky svých značek, aby si pamatovaly nejen svoji, ale i značku kamaráda.

Společně vytvořená pravidla nám pomáhají prožívat pohodové dny.

Zpívání, kreslení, modelování, vytváření z papíru dle fantazie, také rozvíjení matematických dovedností, zvyšování obratnosti prostřednictvím pohybových aktivit, oblíbené dramatizace pohádek je jen malý výčet činností, které naplňují naše dny.

Tradiční návštěva školkové hruštičky v Dědově se uskutečnila v době krásného počasí, takže zpáteční pěší turistika nás bavila.

Fyzickou zdatnost jsme prokázali též pěším výletem do Žďáru n/Metují, kde se děti vydováděly na místním hřišti. Pozorování okolí, poznávání rostlinek a stromů během výletu děti baví, pobytem v přírodě prohlubujeme lásku k přírodě.

Naše již tradiční dýňování s rodiči se opět vydařilo a společně jsme oživili vstup do školky. Krásnou dušičkovou výzdobu tvořili dýně se skřítky podzimníčky.