Mimořádná schůzka rady školy 10. 7. 2017

23. 8. 2017

Přítomni: J. Šulcová, H. Rubáčková, H. Pohlová, J. Škop, N. Dvořáková

Omluveny: R. Teichmannová, K. Kuchtová, K. Šrůtková

Zápis provedla: N. Dvořáková

 

Podnět školské radě ze strany rodičů budoucí 3.B třídy.

Rada byla seznámena s korespondencí mezi rodiči a ZŠ. Vedení školy ujistilo radu školy, že rozhodnutí ohledně třídnictví provedlo po zralé úvaze. Jednou z variant bylo sloučení tříd. Pro vedení školy bylo důležité zachovat třídu s malým počtem žáků a s výhledem do budoucna, kdy do 6. třídy přijdou děti z okolních škol. Kolektiv dětí této třídy tak zůstane zachován. Srovnatelný počet hodin budou ve třídě vyučovat 3 učitelky: Jana Šulcová, Hana Křišťálová, Marta Prokopová. Paní uč. Šulcová a Křišťálová jsou kvalifikované učitelky 1.stupně.  P. uč. Prokopová je kvalifikovaná učitelka angličtiny. Další hodiny – prvouku a hudební výchovu bude učit p. uč. Dostálová, kvalifikovaná učitelka 1. stupně. Záměrem vedení školy je ponechat toto obsazení učitelů do konce 5. třídy. Vedení radu školy nás ujistilo, že učitelky se budou vzájemně informovat a spolupracovat v zájmu dětí.