Zápis ze školské rady konané 28. 5. 2020

2. 6. 2022

Zápis ze školské rady konané 28 5. 2020 Č. j. 3-2019/20

Přítomni: J. Škop, N. Dvořáková, K. Šrámková, Z. Teichman, J. Šulcová, K. Kuchtová, K. Nývlt, M. Kovářová, J. Beran, K. Šrůtková

Program:  

  1. Zkušenosti s výukou na dálku
  2. Co jsme se díky této situaci naučili?
  3. Co si chceme odnést do budoucna?
  1. Zkušenosti s výukou na dálku – doba koronavirové krize postihla všechny oblasti našeho života, ve školství se situace ze dne na den změnila a všichni jsme byli nuceni učit se za pochodu, jak fungovat v nových podmínkách. Podmínky vlády se stále měnili a mění se doposud, jsme neustále pod tlakem změn. Někteří ze členů ŠR situaci komentovali jako přínosnou pro zvýšení koncentrace na výuku v domácím prostředí, na druhou stranu jiní členové ŠR mají za to, že lepší / větší motivaci k výuce mají žáci ve škole než doma. Je to dáno zejména věkem a vnitřní motivací jednotlivců. Veškerá výuka probíhala online přes systém Bakaláři (plnění domácích úkolů), zároveň někteří vyučující měli se žáky online konference. Škola zapůjčila sedm notebooků pro rodiny, které neměly potřebné technické vybavení. Zřizovatel byl v této době stále ve styku s ředitelem školy a sbíral informace o aktuálním dění ve škole.
  2. Co jsme se díky této situaci naučili? Podle názorů ŠR se žáci naučili větší samostatnosti při plnění domácích cvičení, dále zdokonalovali své IT schopnosti. Rodiče se více orientují v obsahu učiva, metodách, posunuli se ve využití nových technologiích. Učitelé prohloubili své zkušenosti s IT technikou – přes první obtíže se všichni s novými technologiemi sžili a využívali nové technologie k obohacení výuky (učební portály, ukázky videí k výuce).
  3. Co bychom si chtěli odnést do budoucna? Škola zvažuje pro další období zakoupit více počítačů (tzv. refabrished), které by mohli sloužit k vypůjčení pro rodiny v krizových obdobích. Ředitel školy zdůraznil důležitost a užitečnost výuky počítačové gramotnosti. Škola se s optimismem staví k doplnění látky z tohoto krizového období – jeden školní rok bude dostačující k případnému doplnění. Cílem ŠR pro další období je posilovat politiku společného působení školy, rodičů a zřizovatele.

Zapsala: K. Šrůtková