Zápis ze školské rady ze dne 14. 6. 2017

1. 8. 2017

Č. j. 5-2016/2017

Přítomní: N. Dvořáková, K. Nývlt, M. Kaněrová, J. Škop, K. Kuchtová, R. Teichmanová H. Pohlová, H. Rubáčková, K. Šrůtková

Omluveni: J. Šulcová

Program:

1.      Pravidla zápisu z jednání ŠR

2.      Stížnosti rodičů

3.      Zahrada v MŠ

4.      Nástin plánu práce školy na příští školní rok

5.      Komunikace škola / rodiče

6.      Poděkování učitelům

7.      Reakce na alternativní metody vzdělávání

8.      Ostatní

 

 1. Pravidla zápisu z jednání – do zápisu se ve stručnosti uvádí, co se řeší na poradě. Někteří zástupci ŠR by v zápisu uvítali více informací. Školskou radou bylo projednáno, že podklady z návštěv školských zařízení se budou zasílat dopředu před konáním školské rady, během porady se v bodech budou / nebudou přijímat usnesení k vytyčeným bodům.

 2. Stížnosti rodičů – pokud nastane nějaký problém žáka ve škole (učivo, chování, atd.) je žádoucí řešit v prvé řadě problém s třídním učitelem, pokud nedojde k zlepšení situace, rodič (zákonný zástupce) se může obrátit na pomoc k řediteli školy (slovně, případně písemně – stížnost) a pokud neuspěje ani u ředitele, může se obrátit se žádostí řešení situace na školskou radu. Školská rada řeší podněty a dává návrhy řediteli školy. Je žádoucí, aby se k problému vyjádřili všichni zúčastnění. Hlavním cílem je otevřená komunikace, přímý stěžovatel musí řešit problém sám za sebe s aktérem (učitelem). Není vhodné problém ututlávat a schovávat se za jiné rodiče. Školská rada se usnesla, že bude dále šířit výše uvedený postup při řešení problémů mezi rodiči a školou.

 3. Zahrada v MŠ – otázka dokončení zahrady v MŠ projednaná ŠR v dubnu je již vyřešena (dokončení úprav pískoviště)

 4. Nástin plánu práce školy na příští školní rok – ŠR bere na vědomí nástin práce školy na školní rok 2017/2018, nemá k tomu připomínky.

 5. Komunikace škola/rodiče  - škola nepočítá se zřízením facebookového účtu (vysoká náročnost pro správce). Veškeré informace jsou dostupné z webu, aplikace je vhodná i na telefon. V systému Bakaláři rodiče najdou kromě známek veškeré důležité informace.

 6. Poděkování učitelům – členové zástupci města a rodičů veřejně poděkovali všem učitelům za jejich celoroční práci a předali jim dárek.

 7. Reakce na alternativní metody vzdělávání – ředitel školy K. Nývlt studoval zahraniční systémy školství, zajímavý postřeh je např. z Finska (finské školství je vysoce chváleno, jako jedno z nejlepších), kde děti dělají většinu práce z domova. První místo ve světové vzdělanosti má Jižní Korea, kde jsou hlavní investice vkládány do vzdělání (ČR je na 19. místě)

 8. Ostatní – vedení školy nás seznámilo se svou pedagogickou vizí – klíčovými body k úspěchu a výchově žáků jsou :

 • důslednost ke školní docházce
 • důslednost ke slušnému chování
 • důslednost v plnění povinností

Zapsala: Kateřina Šrůtková