MŠ Česká Metuje
Leden 2023

31. 1. 2023

Vzpomínky na vánoční dárky, silvestrovské veselí a čas strávený s rodinou, to bylo téma pro naše vyprávění, ale i pro ostatní tvoření.

Tři králové – zpěv písniček, tvoření, přiblížení významu charitativní Tříkrálové sbírky.

Tříkrálové sbírky se zúčastnily dvě skupiny dětí.

V první skupině Eliška Trýznová, Klárka Popíšilová a Domča Šírlo. V druhé skupině Markétka Rutarová, Ela Šimerová a Magdalénka Prymšová.

Přání zdraví a štěstí do nového roku a písnička My tři králové zaznělo tu sobotu mnohokrát.

Že lidé myslí na ty, kteří to v životě nemají jednoduché, viděly děti při přispívání peněz.

Do charitativní pokladničky lidé přispěli 4 956 Kč, a děti si domů odnášely spoustu dobrot.

Ještě jednou- děkujeme!!

Nezapomínáme ani na ptáčky a zvířata v zimě.

Písničky, básničky, dramatizace, pohádky, kreslení, malování, práce individuální i kolektivní, počítání, povídání, hlavně však pozorování venku.

Radost měly děti z fotografování krmítek pro ptáčky u nich doma. Ve třídě jsme si udělali výstavu vyfotografovaných krmítek.

Zvířata a jejich stopy je oblíbené vyhledávání a přiřazování.

Výtvarné zpracování krmelce v zimě se stopami zvířat se vydařilo.

Na divadelní  představení jsme se těšili již dlouho.

Maňáskové divadlo Štenberk nás čeká v MŠ ve Žďáru nad Metují.

Ráno nás dopravil autobus do Žďáru. V MŠ jsme byli přátelsky přivítáni, u stolečků jsme si snědli dovezenou svačinu.

Čekaly nás tři pohádky – Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O Koblížkovi a Tři prasátka.

Pohádky se nám moc líbily, ale…zazvonil zvonec, a pohádkám byl konec.

V MŠ jsme se rozloučili, a pěšky jsme se vydali na zpáteční cestu.

Přestože byla velká fujavice, sníh, zmrzlá zem, tak jsme tu cestu zvládli báječně.

Škoda jen, že vítr foukal ze strany. Kdyby nám foukal do zad, byli bychom rychlejší.

Naše motto je: V zdravém těle, zdravý duch !!!


Soubory