MŠ Velké Petrovice
Měsíc září 2023

25. 10. 2023

Prázdniny utekly jako voda a je tady nový školní rok. Pro letošní rok máme zapsáno celkem 16 dětí, z toho 10 chlapců a 6 dívek. Máme novou paní učitelku – Mirku Hübnerovou. Jeden chlapec je integrovaný, pracuje s asistentkou – paní Jaruškou Matějíčkovou. Během září jsme se všichni vzájemně poznávali, nové děti se učily odloučit se od rodičů. Někomu to trvalo trochu déle. Společně jsme si vytvořili pravidla soužití, která se snažíme dodržovat. Využívali jsme krásného počasí, hodně jsme chodili na zahradu či na delší vycházky do přírody.

Nyní už je vše bez slziček a těšíme se na další dny strávené mezi dětmi!


Soubory