ZŠ Police nad Metují
3.A a 3.B MĚDĚNÝ DŮL BOHUMÍR

28. 2. 2022

V pátek 25.2. 2022 zamířily naše cesty do Jívky, kde se nachází důl Bohumír. Exkurze nám navazuje na učivo v prvouce, kde jsme těžbu nerostných surovin probírali.

Teď se i blíže začínáme seznamovat s horninami a nerosty. V dolu jsme se dozvěděli spoustu informací ohledně těžby mědi a prohlédli si naživo toto místo. Již například víme, jak se zdraví horníci. Víme, že chodbám v dolu se říká štoly nebo sledné chodby. Také si pamatujeme, že důl Bohumír má 13 pater. Paní Jirmanová nám přiblížila, proč se horníkům v dolech říká horníci a ne důlníci a jaké nástoje a vozíky zde k práci používali.

Soubory