ZŠ Police nad Metují
5.A

18. 10. 2023

Jak se asi žilo v pravěku si mohli páťáci vyzkoušet v rámci projektového dne. Vyzkusili si obstarat potravu, ulovit mamuta. Vyrobili si zbraně a šperky. Ve skupinách postavili model pravěkého obydlí.Pokusili se vytvořit jeskynní malby. V hodinách výtvarky o týden později se posunuli v čase trochu dál. Z kovu vyrobili šperky a či jiné věci , které mohl pravěký člověk potřebovat.

V říjnu pak navštívili letiště ve Vysokově na akci nazvané Modré nebe nad Náchodem.