ZŠ Police nad Metují
Bukovičtí páťáci na návštěvě v Polici

22. 1. 2024

Pokračujeme v osvědčené spolupráci se ZŠ a MŠ Bukovice, zveme páťáky s třídní učitelkou na návštěvu na 2. stupeň naší školy. Dvouhodinový program proběhl ve čtvrtek 11. 1. 2024. Žákům bukovické školy jsme ukázali jídelnu, tělocvičnu, běžné třídy a odborné učebny. Paní učitelka Nekvindová je zapojila na 15 minut do výuky fyziky. Páťáci se připojili k současným šesťákům  a dělali ve skupinkách pokus. Osvědčuje se nám ptát se na očekávání žáků od 2. stupně, zodpovědět otázky dětí k organizaci výuky na velké škole. Paní učitelka v Bukovici se pak může vrátit k otázkám dětí, které mohou vzniknout po návratu do jejich školy. Myslíme, že taková návštěva může rozptýlit obavy páťáků a připravit je na změnu, která je v každém případě od září čeká.

Přejeme páťákům z Bukovice úspěšný přechod na 2. stupeň!

Za vedení školy: Mgr. Naděžda Dvořáková