ZŠ Police nad Metují
Den otevřených dveří aneb návštěvníci zažili školu znovu a jinak!

27. 6. 2024

Ve čtvrtek 30. května proběhl na naší základní škole Den otevřených dveří, který se setkal s velkým zájmem veřejnosti. Do školy zavítalo více než 200 návštěvníků, mezi nimiž byli nejen bývalí žáci, rodiče a prarodiče, ale i další lidé, které zajímalo, jak to v naší škole vypadá a co se od dob jejich studia změnilo.

Návštěvníci měli možnost prohlédnout si první i druhý stupeň ZŠ a zúčastnit se řady zajímavých aktivit na různých stanovištích. Připravili jsme pro ně pestrý program, který zahrnoval jak tradiční, tak moderní vzdělávací a zábavné prvky.

Žáci školy se aktivně zapojili do příprav a přichystali občerstvení, které zahrnovalo domácí buchty, koláče, slané pochutiny, grilované klobásky a mnoho dalšího. Bylo vidět, že návštěvníci velmi ocenili nejen chutné jídlo, ale i snahu a nadšení našich žáků.

Jedním z hlavních lákadel byla 3D vizualizace školy a moderní výukové programy, které přitahovaly pozornost mnoha příchozích. Zájemci si také mohli prohlédnout ukázky 3D tisku, kde se před jejich očima vytvářely různé předměty. Hudební kroužek Sun drum se postaral o skvělou atmosféru a zapojil všechny do rytmických cvičení.

Pro milovníky vědy byly připraveny fyzikální laboratoře s různými experimenty a chemické pokusy doplněné chemickým kvízem. Kreativní stanoviště nabízelo stříhání, lepení a jednoduché pracovní činnosti, kde si děti mohly vyzkoušet své manuální dovednosti. Velký zájem vzbudily také stavebnice Merkur a kvíz Polický Merkur, které připomněly návštěvníkům jejich dětství.

Grafická dílna umožnila návštěvníkům tvořit vlastní umělecká díla, zatímco stanoviště s roboty nabízelo zábavu a poučení pro všechny věkové kategorie. V tiskařském koutku si lidé mohli vyzkoušet tisk na látku a papír a odnést si domů originální suvenýr.

Stanoviště první pomoci přineslo cenné znalosti o tom, jak správně reagovat v krizových situacích. Biologické laboratoře nabídly poznávačku rostlin a zajímavé pokusy, které rozšířily znalosti všech účastníků. Rodiny si mohly spolu zahrát na stanovišti "Pojďme si hrát", kde se rodiče a děti společně bavili a tvořili.

Pro zájemce o jazykové dovednosti byla připravena stanoviště "Čeština pro všechny", anglický koutek a italský koutek "Parliamo italiano", kde si mohli procvičit své jazykové schopnosti. Hlavolamy a labyrinty potrápily mozkové závity mnoha návštěvníků, zatímco pohybové aktivity a míčové hry nabídly příležitost k protáhnutí a zábavě. Na závěr si návštěvníci mohli zahrát společenské hry, které přinesly spoustu smíchu a radosti.

Velké poděkování patří také našim sponzorům: Pivovaru Primátor, Kvíčerovské pekárně, Pejskar & spol. a Restauraci Sokolovna. Moc si vážíme jejich štědré podpory.

Soubory