ZŠ Police nad Metují
Den Země

27. 4. 2022

Jsme rádi, že se můžeme po odmlce způsobené covidem postupně vracet k tradičním akcím školy. K nim určitě patří Den Země.

V pátek 22. 4. 2022 se celá škola věnovala tématům ochrany přírody, budoucnosti naší planety, vycházkám, úklidu města a nejbližšího okolí. Počasí nám přálo, alespoň na chvíli vysvitlo slunce, i když teploty jsou na duben stále nízké. Věříme, že akce posílila vztah žáků k městu, kde žijí nebo chodí do školy.

Donutila nás všechny si znovu uvědomit, jak krásnou přírodu v okolí máme. Vyhnuli jsme se rušným komunikacím, kde je sběr odpadků pro větší skupinu dětí při dnešním provozu nebezpečný. Máme dobrou zprávu! Odpadků jsme nasbírali méně, než jsme čekali. Doufáme, že si pořádek ve městě společně udržíme. Děkujeme žákům, pedagogům za aktivní zapojení a Městu Police nad Metují, Technickým službám Police nad Metují za spolupráci na zajištění této akce.

Vedení školy