ZŠ Police nad Metují
Páťáci ze ZŠ Bukovice na návštěvě v naší škole

27. 1. 2023

Pokračujeme v tradici, kdy polickou školu navštěvují žáci z okolních škol. Dne 24. 1. 2023 nás na dvě vyučovací hodiny navštívilo 9 páťáků z Bukovice se svojí paní učitelkou ing. Kateřinou Šrámkovou. Prohlédli jsme si společně třídy, odborné učebny, tělocvičny, ale i školní jídelnu. Měli jsme možnost nahlédnout do výuky angličtiny polických páťáků, kteří zrovna pracovali v počítačové učebně a v učebně cizích jazyků. Velmi zajímavé bylo pro žáky účastnit se části hodiny fyziky s paní učitelkou Nekvindovou. Naši šesťáci plnili úkoly zadané laboratorní práce, takže jsme viděli, jak váží, měří. Paní učitelka potom páťákům z Bukovice ukázala fyzikální pokus. Společně jsme probrali, jaké změny páťáky čekají v souvislosti s  přechodem na 2. stupeň. Žáci byli aktivní, měli dotazy, přemýšleli o tom, jak se mohou na školní rok v nové škole dobře připravit. Přejeme jim hodně úspěchů, ať už si vyberou jakoukoliv školu.

Vedení školy