ZŠ Police nad Metují
Připomínáme si 27. leden

1. 2. 2024

Výuka dějepisu v 9. ročníku je věnována historii 20. století. Smutnou kapitolou je 2. světová válka. V devátých třídách jsme si v hodině dějepisu připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu a jiných genocid, který se slaví od roku 2005 v den, kdy byl v roce 1945 osvobozen Rudou armádou koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau.

Se žáky jsme diskutovali o významu tohoto tématu ve výukových plánech pro 9. třídu základní školy. Zamýšleli jsme se nad otázkou, proč tohle téma může vyvolávat odpor. Zmiňovali jsme, že je to těžké a citlivé téma, že pro někoho může být spíš vlastně návodné než poučné, že se může někoho osobně dotýkat. Pro mnoho z nás je rovněž děsivé, co dokáže člověk člověku udělat. Převážily však důvody, proč se tématu ve výuce věnovat. Žáci uváděli, že se musíme poučit, aby se to nemohlo opakovat, že je to součást naší historie, že nám to pomáhá si uvědomit, jak dobrý život máme teď. Z pohledu nás pedagogů je to i významná aktivita v rámci prevence rasismu a antisemitismu, ale i extremismu naší mládeže ve smyslu neonacismu.

Pracovali jsme se sadou vizuálně přitažlivých plakátů Oživlé vzpomínky z roku 2012, jež sdělují silné a stručné poselství. Tématem plakátové soutěže vyhlášené Památníkem Jad Vašem (Izrael) a Památníkem Šoa (Francie) bylo připomenutí holocaustu s důrazem na rozmanitost povahy vzpomínek. Mezi oceněnými plakáty jsou práce designérů a studentů z České republiky. Žáci si vybírali plakáty, které je zaujaly, a ve skupinách se zamýšleli nad poselstvím konkrétního plakátu. Komentáře žáků byly trefné, nápadité. Domníváme se, že práce s výtvarnými díly-plakáty netraumatizuje, že navádí člověka k zamyšlení se nad výtvarnými prostředky a nad sdělením autora. Posiluje to kompetenci mladých  porozumět výtvarnému dílu a „číst“ v něm informace o historii.

V závěrečné reflexi, kdy jsme se ohlíželi za proběhlou hodinou dějepisu, žáci uváděli, že jim došlo, jak důležité je o holocaustu mluvit i dnes a připomínat si památku těch, kteří trpěli.

Webové stránky památníku Jad Vašem v češtině: https://www.yadvashem.org/education/other-languages/czech.html

Vyučující: Miroslava Seidlová, Naděžda Dvořáková


Soubory