ZŠ Police nad Metují
Program Jan Amos Komenský

25. 10. 2022

I letos probíhají 4hodinové programy pro žáky 9. tříd na téma Jan Amos Komenský. Projekt Příběhy lidskosti připomíná 430. výročí narození této významné osobnosti. Lektorka Etických dílen Karla Mihatschová děti seznamuje se životem JAK, který byl plný překážek.

Zde si žáci uvědomují, že i negativní situace nás mohou posílit, posunout a dají se přeměnit na pozitivní zkušenost. Dále se žáci seznámili s myšlenkou pěti jazyků lásky, které jim mohou pomoci lépe porozumět vztahu s nejbližšími. Celý program byl postaven na aktivní spolupráci žáků a tak děkujeme touto cestou lektorce za realizaci a věříme, že žákům byl zpřístupněn nový pohled na těžké životní zkušenosti.