ZŠ Police nad Metují
Živá knihovna povolání v Náchodě

20. 3. 2023

Dne 8. 3. 2023 se žáci osmých tříd naší školy zúčastnili v náchodském Beránku akce s názvem „Živá knihovna povolání“. Organizátorem akce je Svaz průmyslu a obchodu a Královéhradecký kraj. Smyslem Živé knihovny je namotivovat žáky ke studiu převážně technických oborů, nedostatkových profesí. Žáci měli také možnost seznámit se s firmami, které působí v našem okolí. Živá knihovna byla interaktivní. Žáci si na jednotlivých stanovištích vyzkoušeli určitou profesi, mohli si popovídat s pracovníkem, který  skutečně vykonává dané povolání, a zeptat se ho na cokoli, co je zajímá. Na každém stanovišti strávili  zhruba 15 minut. Seznámili se s konkrétním povoláním, čas bys dál věnován praktické ukázce, diskuzi a soutěži. Úvodního slova se ujal starosta Náchoda, pan Jan Birke, který se sám vyučil jako strojař a po vyučení začínal v AMMANNu v Novém Městě nad Metují.

V Náchodě se představily tyto profese a firmy:

Elektromontér – ČEZ DISTRIBUCE a.s.

Hodinář – ELTON hodinářská a.s.

Konstruktér – WIKOW MGI a.s.

Praktická sestra, sociální činnost, ošetřovatel – Oblastní nemocnice Náchod, a.s. + Střední zdravotnická škola Náchod – Evangelická akademie

Nástrojař, elektromechanik – ATAS elektromotory Náchod a.s.

Montážní pracovník, konstruktér – MZ Liberec a.s.

Servisní technik – AMMANN Czech Republic a.s.

Mgr. Petra Krejsarová, výchovná poradkyně

Soubory